Ashtanga Mysore

Denne klassen er ikke ledet, men deltakeren praktiserer i eget tempo den samme sekvensen hver gang. Læreren vil alltid hjelpe deg der du trenger det, også om du ikke helt husker rekkefølgen de første gangene.»

På Mysore kan du komme når det passer deg. Avhengig av nivå, tempo, behov eller dagsform kan din praksis vare så lenge du vil.

I stillhet ruller du ut matten din ved siden av andre praktiserende Ashtangayogier, og starter din egen rutine, med en rytme og flyt som er naturlig for deg. Det er alltid en eller flere lærere til stede, som går rundt og justerer, modifiserer og hjelper.

Mysore er en unik mulighet til å praktisere Ashtanga yoga i et dedikert og inspirerende fellesskap, og allikevel få mulighet til å fokusere på det viktigste av alt: sin egen praksis. Som Pattabhi Jois sa: ‘Practice and all is coming’.