Månedager i Ashtanga Yoga

Ordinær Mysore på morgenen utgår på full- og nymånedager, men shalaen er åpen dersom du ønsker å komme for egen praksis uten lærer.

Både ny- og fullmånedager regnes som praksisfrie i Ashtangatradisjonen. Vi praktiserer daglig, men har èn hviledag i uken, i tillegg til månedagen

Her er kalender over når alle Månedager er.