200-hour Vinyasa Yoga Foundation Training 2019

Oslo // De senere årene har det dukket opp flere instruktørutdannelser i Norge. Vi ser dette som en positiv utvikling, som gir deg som yogalæreraspirant muligheten til å virkelig velge den utdanningen som passer best for deg og dine behov.

HiYogas lærerutdanning er delt opp i to. En grunnleggende utdanning på 200 timer, og en videreutdanning på 300 timer. Begge gir deg sertifisering i Yoga Alliance.

Oppstart: 09. Februar 2019
Pris: Depositum: kr 4 500,- // RYT200 Foundation (eks dep) kr 31 500,-
Instruktør: Basia Lipska Larsen
Sted: HiYoga Majorstuen, Oslo
Påmeldinghttps://hiyoga.pameldingssystem.no/yogalaerer-utdannelsen-hiyoga-2019

Vår grunnleggende 200 timers utdanning gjør deg utrustet til å:

  • Undervise trygge og gode vinyasa yogatimer 
  • Etablere en solid egenpraksis som vil være ditt fundament for undervisning. En solid og stødig egenpraksis ser vi som et nødvendig grunnlag for all undervisning, og det er her du vil hente kunnskapen og erfaringen du trenger for å undervise. 
  • Forstå yogafilosofiske og etiske prinsipper sett i lys av den transformative prosessen det er å praktisere yoga. 
  • Anvende en rekke teknikker i egen praksis, i undervisningen din og i ditt daglige liv; yogapust, avspenning og restorative sekvenser, styrketrening for yoga, anatomiske justeringer, kreative tilnærminger til vinyasabaserte bevegelser og en filosofisk base for utøvelsen av yoga i sin helhet. 
  • Bygge en trygghet i deg selv til å finne inspirasjonen og motivasjonen du trenger for å følge en yogisk levevei, slik at du igjennom dette igjen kan inspirere andre. 

Igjennom hele kurset vil du øve på å både undervise og justere dine medelever. Dette gjøres i et støttende og positivt læringsmiljø, slik at du utvikler trygghet og sikkerhet i rollen din som yogalærer. Vi underviser yoga slik det er forstått både i tradisjonell østlig forstand, men også slik det praktiseres og undervises her i Vesten. Hovedfokus er på.

Dette kurset vil gi deg en solid og grunnleggende egenpraksis i yoga, samtidig som du lærer deg kunsten å undervise yoga til nybegynnere. Utdanningen tar for seg den akademiske og praktiske tilnærmingen til det å jobbe som profesjonell yogalærer, samtidig som du selv går igjennom din egen yogareise og transformasjon igjennom egen praksis og utvikling.

TT-helgene legger stort fokus på asana-teknikk og undervisningsmetodikk, og vil typisk inneholde øving av og opplæring i:

- alignment

- flow-dynamikk

- pusteøvelser

- verbal undervisningsmetodikk

- grunnleggende sekvensering

- modifiseringer til spesielle behov

- bruk av props

- anatomiske observasjoner

- hands-on justeringer

Samtidig vil vi også gjøre dypdykk i tradisjonell yogafilosofi, og ser på hvordan vi praktisk kan nyttiggjøre oss denne i moderne livsstil og etikk.

Teknikker, trening og praksis

De grunnleggende teknikker og prinsipper i utøvelsen av Vinyasa metoden, som er en Flow-basert yogatype. Vi fordyper oss i vinyasa-sekvenser med fokus på fysisk praksis, fysisk justering av stillinger, verbal undervisning av, elevens læringsprosess, pranayama-teknikker, I tillegg jobbes det med undervisningsmetodikk, anatomi og fysiologi, yogisk anatomiforståelse (chakraer og energisystemer, tankemønstre etc), yogafilosofi, livsstil og etikk.

Undervisningsdatoer (endringer for datoer kan skje)
Helge samlinger:

Uke 1  09.-10. Feb
Uke 2  02.-03. Mar
Uke 3  23.-24. Mar
Uke 4  13.-14. Apr
Uke 5  04.-05. Mai
Uke 6  18.-19. Mai
Uke 7  01.-02. Jun
Uke 8  15.-16. Jun

I tillegg til disse helgene med teori, må studentene sette av 4 timer til studier og praksis hver uke, igjennom hele kurset.

Lørdag og søndag:

07:30-08:00 Pranayama, meditation
08:00-09:30 Asana Praktisering 
09:45-11:45 Teknikker eller teori
12:30-14:30 Teori eller teknikker
14:45-16:45 Undervisningspraksis

Lærere:
Basia Lipska Larsen
Eilin Dalby
Iris Straume
Bjørn Tore Jakobsen
Annette Thygesen
Amaia Santacoloma
Kajsa J Finnstrom
Thale Celine Strand

Kvalifikasjoner
For å kunne delta på og ha nytte av utdanningen anbefaler vi at du har praktisert jevnlig (minst 3x per uke) yoga under en sertifisert/senior yogalærer de siste 6 til 12 mnd

Mer info: basia.lipska.larsen@hiyoga.no
Påmelding link: https://hiyoga.pameldingssystem.no/yogalaerer-utdannelsen-hiyoga-2019


;