Karin Knape

Karin Knape
Booke

”Mutually beneficial är det bästa och det är vad Jivamukti Yoga handlar om ner till minsta atom!”

“En organiserad hippie som gillar att inspirera och sprida glädje”, en beskrivning Karin själv gillar. Hennes första möte med yogan kom för snart 20 år sedan och det började med klassisk Hatha Yoga efter en inspirerande resa till Australien 1999, för att 2010 fortsätta med Jivamukti Yoga som hon drabbades av på en yogafestival. En metod hon föll pladask för och ganska strax därefter utbildade sig till instruktör i. Jivamukti är basen i Karins undervisning, men hon har även fördjupat sig i pranayama och meditation inom den klassiska Hatha Yoga-traditionen. Karin trivs i rollen att leda, undervisa och agera förmedlande länk för att dela yogans budskap vidare till andra. Med ledord som självständig, nyfiken och mångsidig har Karin gått från att jobba som projektledare i reklambranschen i åtta år, till att fokusera mer helhjärtat på yogan. ”Jag trivs med att arbeta med kommunikation vilket även jobbet som yogalärare handlar om för mig.” Karin vill genom yogan underlätta utvecklingen för både andra och sig själv. 

Undervisar
Jivamukti Yoga
Pranayama (andningsövningar)
Meditation

Erfarenhet

Certifierad yogalärare Jivamukti Yoga 300 h, 2012.

  • 300 h. Jivamukti Yoga TT Sharon Gannon, David Life, Yogeswari Azahar, Jules Febre. Costa Rica.
  • 3-månaders Sadhana-retreat Kriya Yoga. Inlärning av Kriya Yoga från Swami Janakananda, Swami Ma Sita Savitri Saraswati. Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, Håå Retreat Center.
  • Immersion Jivamukti Yoga Yogeswari Azahar, Ruth Lauer Manenti, Petros Haffenrichter, Gabriela Bozic, Emma Henry. London, Schweiz, Oslo, Stockholm.
  • Weekend workshops 2 st, Ashtanga Yoga Richard Freeman. Göteborg.
  • 10-, 14-dagars Yoga- meditationsretreats Swami Ma Sita Savitri Saraswati. Skandinavisk Yoga och Meditationsskola, Håå Retreat Center.

Mentor och inspiration

Jag inspireras av naturen, människor, djur, musik, livet. Inom yogan har Sharon Gannon & David Life, Yogeswari Azahar, Jules Febre, Petros Haffenrichter, Swami Janakananda & Swami Ma Sita Savitri Saraswati och Richard Freeman inspirerat mig mycket.

Annan bakgrund

Projekteldare inom reklam och marknadsföring de senaste 8 åren. Mentor/kontaktperson inom Göteborg Stad. Tillbringat flera månader i ashram, jobbat som volontär bakom yoga- och meditationskurser.


;