Medlemsservice

Schultz' gate 7
0365 Oslo
Kundeservice 23 30 70 00

Man-fre: 09:00 - 16:00
Lør-søn: Stengt

HiYoga og SATS har samme medlemsservice-nummer, så det kan oppstå noe ventetid.

Våre vanligste spørsmål og svar

Booking

Du kan booke timer syv døgn frem i tid fra det aktuelle klokkeslettet. Det betyr at du umiddelbart etter en avsluttet time kan booke samme time neste uke.

Timeplanen finner du under "BOOKING".

Helt frem til timen starter kan du komme rett på senteret og booke deg på time, så lenge det fremdeles er ledig plass på timen. Du kan velge mellom å bruke bookingkiosken, eller senterets resepsjon, for å hente ut din billett til gruppetreningstimen. Normalt er det raskere å bruke bookingkiosken fremfor resepsjonen til å hente ut din billett.

Om timen er fullbooket, kan du gjerne registrere deg på venteliste. Ventelisten oppdateres fortløpende. Så snart noen avbooker rykker du opp på listen. Vi sender deg e-post dersom du får plass på timen. Du kan også aktivere «push-varsel» dersom du bruker vår applikasjon.

Vi har disse billettene for å ha kontroll på hvem som har fått plass på en time og hvem som eventuelt står på venteliste. På denne måten kan vi sikre at de som har fått plass på en time, faktisk får plassen sin. Vi håper å kunne ha et digitalt system for dette i fremtiden, men inntil videre er dette den beste løsningen.

For å begrense påvirkningen på miljøet, har vi valgt FSC-sertifisert papir fra Bisfenol A. Dette papiret er brennbart og kan derfor kastes sammen med annet restavfall. Det skal ikke gjenvinnes som papir.

Brukernavnet er ditt medlemsnummer, eller din e-postadresse. Kontakt ditt nærmeste HiYoga senter for å få oppgitt ditt passord. Du kan selv endre ditt passord under "Mine innstillinger" her på siden.

Du kan hente ut billetten på senteret samme dag timen skal være og helt frem til timen starter. Sjekk at du har fått riktig billett.

Vi ønsker å gjøre gruppetimene våre tilgjengelig for så mange medlemmer som mulig. Derfor er det viktig at du husker å booke deg av alle dine forhåndsbookede timer, straks du ser at du ikke kan delta. Avbooking kan gjøres via vår hjemmeside, applikasjoner, eller i bookingkiosken på senteret. Dette kan gjøres i inntil to (2) timer før timen starter.

Dersom du ikke møter opp til tre (3) forhåndsbookede timer i løpet av en periode på 30 dager, vil du miste muligheten til å forhåndsbooke deg på timer i 14 dager. Du kan fortsatt delta på alle timer du ønsker ved oppmøte på senteret. Om du står på venteliste, er det også viktig at du avbooker. Hvis du står på ventelisten når det er mindre enn én time igjen til timen begynner, og du får plass, regnes ikke dette som en unnlatt avbooking.

Det er viktig at du gjør krav på plassen din, når du kommer på senteret. Dette gjøres ved at du drar medlemskortet ditt i resepsjonen, eller i bookingkiosken, og registrerer ditt oppmøte til timen.

10 minutter før timen starter vil resepsjonisten rope opp navnet på de personene som har fått plass på timen. Henter du ikke din billett, vil plassen gå til neste person på ventelisten. Vi vil derfor oppfordre deg til å møte opp i resepsjonen ferdig skiftet, 10 minutter før timen starter.

Betaling

Du kan betale ditt medlemskap via AvtaleGiro eller faktura. Vi anbefaler at du benytter AvtaleGiro, for å forenkle betalingsprosessen og unngå fakturagebyr. Kontakt kundeservice for opprettelse av AvtaleGiro.

For opprettelse av gebyrfri AvtaleGiro trenger du et konto- og kidnummer fra oss. Dette kan du få på ditt senter eller ved å ringe til kundeservice på 23307000. Ved å registrere betaling av din månedsavgift med betalingsinformasjonen du får oppgitt, vil du samtidig kunne starte en avtale. NETS/din bank bruker 2-3 virkedager fra du oppretter en avtale til de bekrefter denne som aktiv til oss. Bekreftelsen må være oss i hende senest den 3. i måneden for at vi skal kunne sende deg et trekk til AvtaleGiro. Inntil avtalen blir aktiv vil vi sende faktura per post med fakturagebyr kr 49,-.

Trekket utføres den 20. hver måned. HiYoga har samme forfallsdato for alle medlemmer, og denne kan ikke endres.

Ved endring av kontonummer eller bank kan din bank hjelpe deg med overføring av avtalen til nytt kontonummer. Dersom avtalen likevel ikke har blitt overflyttet kan du be ditt senter eller kundeservice om ny betalingsinformasjon slik at du kan betale din neste månedsavgift med denne og samtidig starte en ny AvtaleGiro-avtale i nettbanken.

Vi gjør oppmerksom på at trekk som allerede er sendt til din tidligere konto, løper som normalt. Dersom dette trekket stanses, slik at kontoen ikke belastes på angitt betalingsdag, vil HiYoga kunne kreve forsinkelsesrente, gebyrer e.l. av betaler. Du kan innen 14 dager som et alternativ betale denne på senter for å unngå gebyrer. Da Nets AS og banken din har en behandlingstid på aktivering av avtale, vil du motta faktura i posten inntil AvtaleGiroen er godkjent. NB! Du kan oppdatere din adresse i «Mine innstillinger» NB! Du er selv ansvarlig for at betalinger gjøres til forfall, og at AvtaleGiro aktiveres.

7 dager etter opprinnelig forfall sender vi en gebyrfri betalingspåminnelse per sms til medlemmer som ikke har betalt til forfall. 14 dager etter forfall sendes inkassovarsel, som er det samme som førstegangspurring.  Dette varselet blir sendt ut fra vår samarbeidspartner Lowell grunnet manglende innbetaling av medlemsavgift, og må betales i sin helhet. Dersom du ønsker å utsette denne betalingen, må du ta direkte kontakt med Lowell på telefon 23171060.

Om du nylig har opprettet AvtaleGiro hos HiYoga, vil du motta faktura per post inntil denne er godkjent av NETS og din bank, samt at de må bekrefte den som aktiv til oss. Dersom bekreftelse mottas etter at trekk er opprettet vil du motta faktura per post. Dersom du også påfølgende måned mottar en faktura per post, ber vi deg ta kontakt med HiYoga kundeservice.

Mitt medlemskap

Du kan velge at vi skal fjerne noen typer persondata om deg. Send da en e-post til kundeservice@hiyoga.no, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.

Du kan oppdatere dine personopplysninger ved å henvende deg til ditt nærmeste HiYoga-senter eller sende en epost til kundeservice@hiyoga.no. Vi minner om at du, iht. medlemsavtalen, plikter å informere om endringer i personalia; adresse, telefon og e-post.

HiYoga utleverer ikke dine personopplysninger til utenforstående uten ditt skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller knyttet til betalingsinnkreving.

Du kan si opp ditt medlemskap ved personlig fremmøte på ditt nærmeste HiYoga senter, sende en henvendelse til kundeservice@hiyoga.no, eller ved å ringe telefonnummer 23307000 og velge tastevalget for oppsigelse. Det er én (1) måned oppsigelsestid fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Om du fortsatt er i bindingstid, vil medlemskapet fortsette å løpe ut bindingstiden. Om du ikke har mottatt skriftlig bekreftelse fra HiYoga innen 14 dager etter levert oppsigelse, plikter du iht. medlemskontrakten, å ta kontakt med HiYoga. Uteblitt betaling/deaktivering av AvtaleGiro, regnes ikke som oppsigelse.

Iht. medlemsavtalen gir flytting ikke grunnlag for oppsigelse innenfor bindingstiden. HiYoga vil likevel vurdere oppsigelse på dette grunnlaget ved flytting til byer der HiYoga ikke finnes. Send forespørsel til HiYoga Kundeservice for mer informasjon. Oppsigelsetiden er en måned regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

Frys

HiYoga kan, i henhold til medlemsvilkårene, tilpasse tilbudet og åpningstidene i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager og lignende. Dette gir ikke grunnlag for frys.

Medlemskapet åpnes ved at du tar direkte kontakt med det senter du trener på. Vær oppmerksom på at betalingen da løper fra den dagen du åpner opp medlemskapet.

Vilkår for frys av medlemskap
Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsaker:

  • Dokumentert sykdom/skade 
  • Dokumentert svangerskap (inntil tre måneder etter termindato)
  • Dokumentert utstasjonering grunnet jobb, studier eller militærtjeneste på steder hvor HiYoga ikke er lokalisert

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum to (2) måneder og maksimalt tolv (12) måneder i strekk, og kun ved følgende årsak:

  • Dokumentert ferie utenlands

Medlemskapet kan fryses for en periode på minimum én (1) måned og maksimalt tre (3) måneder i strekk per kalenderår, og kun ved følgende årsak:

  • Fylte 60 år 

Dokumentasjon skal legges ved søknaden, og må være spesifisert med fra og til dato. Etter behandling av søknaden makuleres dokumentasjonen av hensyn til personvern. HiYoga kan likevel be Medlemmet om skriftlig samtykke til å oppbevare dokumentasjonen i frysperioden.

Gyldig dokumentasjon

  • Ved sykdom: bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved svangerskap: helsekort, eller bekreftelse fra lege eller annet helsepersonell
  • Ved utstasjonering: bekreftelse fra arbeidsgiver, studiested eller militær
  • Ved ferie: bekreftelse fra reisebyrå, kopi av flybillett/båt/tog t/r

Medlemmet vil motta skriftlig tilbakemelding på sin fryssøknad innen 14 dager. Dersom dette ikke mottas innen 14 dager fra den dato søknaden er sendt, må Medlemmet selv ta kontakt med HiYoga. Søknad regnes ikke som godkjent før skriftlig bekreftelse er mottatt fra HiYoga.

Ved godkjennelse av søknad, vil Medlemmet få godskrevet betalingsfri periode tilsvarende perioden for frys. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for. Periode for frys og betalingsfri periode behøver ikke være like. Frys av medlemskapet gjøres ikke med tilbakevirkende kraft, med unntak av ved alvorlig sykdom eller skade.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon leveres til HiYoga innen utgangen av inneværende periode for frys.

Så lenge medlemskapet er fryst, vil medlemskortet være sperret.

Ved behov for forlengelse av frysperioden, må ny søknad med vedlagt dokumentasjon, leveres til HiYoga innen utgangen av inneværende frysperiode.