Frys

Du kan søke om å fryse ditt medlemskap under særskilte omstendigheter, som gjør at du ikke kan benytte ditt medlemskap i en gitt periode.
Vilkår for frys av medlemskap