En tankevekker om stress

Stadig flere opplever psykisk stress i hverdagen. Årsakene kan være usikkerhet, valg, angst, konflikt, tid og helse, blant andre utfordringer. Om hverdagen krever mer enn man takler, kan stresset påvirke helsen din. Mentale og fysiske plager er ikke unormalt, og mange får ikke den hjelpen de ønsker hos sin fastlege. Medisiner kan hjelpe i enkelte tilfeller, men ofte kan helserelaterte plager grunnet stress løses innenifra. Stress er nemlig et subjektivt fenomen som påvirkes av våre tankemønstre.

Noen elsker adrenalinet man får i en berg og dalbane, andre blir nervøse og kaster opp. Med andre ord, stress trenger ikke nødvendigvis å være negativt. Det er faktisk vist at positivt stress gjør at man lever lengre, mens det motsatte er bevist for negativt stress (McGonigal). Selv om helse i større eller mindre grad påvirkes av stress, er det i følge WHO ”en tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter og håndtere normale stress-situasjoner i livet”. Stress er dermed i utgangspunktet en naturlig del av livet.

Dessverre har økende eksponering, press og forventninger bidratt til at flere sliter med å takle hverdagen. Mange får en uhensiktsmessig respons som går ut over sin fysiske og mentale helse. Utslitthet, muskelvondter, hjertebank, en følelse av håpløshet, og generelt dårligere livskvalitet kan nevnes blant flere plager. Man får typisk en negativ tankespiral som forteller deg alle grunner til at ”dette ikke går”.

Det at stress er subjektivt, kan brukes til din fordel. Man kan aktivt bidra til å snu situasjonen med motivasjon og hjelp. Dette forklarer kanskje hvorfor yoga er bevist å hjelpe i en slik prosess. Yoga bygger nemlig på prinsippet om å bli kjent med sine tanker, og etter hvert stilne støyet som ikke er ”sant”.

Sutra 2 fra Yoga Sutras of Patanjali sier:

”Yoga er en praksis som stilner tankenes støy.”

Hele tiden vandrer tankene våre ubevisst til fortid og fremtid. Ofte har de en tendens til å dikte opp egne historier. Man blir fort reaktiv i forhold til opplevelser, i stedet for å være tilstede her og nå. Når man lar tankene leve sitt eget liv, er man i en ukontrollert virkelighet som ikke er sann. Målet er derfor å oppleve alt livet har å by på direkte – med sansene du har. Yoga handler om å øve på dette; å observere endring. Vitenskapelig forskning viser at det kan bidra til å redusere negativt stress.

I 2011 gjorde Lin et al et studie hvor de sammenliknet yoga med tradisjonell trening. De brukte adrenalin før og etter en 12 ukers intervensjon. Adrenalin er et stresshormon som aktiveres når kroppen trenger et ekstra gir. Det setter i gang det sympatiske nervesystemet som fører til økt blodtrykk, økt hjertefrekvens, og mer blod til arbeidende muskler. Kroppen blir dermed hurtig klar for ”fight or flight”. Nivåene sees å øke i individer som er påvirket av stress, og er derfor et godt mål for dette.

Resultatene fra studien viste at yoga minket nivåene av adrenalin mye mer enn den aktive kontrollgruppen. Videre fant de at Serotonin økte mest i yoga-gruppen. Sistnevnte hormon er kjent for å være et ”vidunderstoff” som fører til en følelse av ro og trygghet. Det er faktisk brukt i noen medisiner mot depresjon. En økning i Serotonin parallelt med en sterk nedgang i adrenalin støtter hypotesen om at yoga er et godt verktøy for å redusere negativt stress.

Michaelsen et al 2005  fant også liknende resultater. I tillegg til redusert stress, så de en nedgang i angst og depresjon hos de som gjorde yoga. Dette studiet så dog kun på kvinner. Mindfulness-litteraturen har også flere gode studier på emnet som støtter opp om disse resultatene (se for eksempel De Vibe et al 2013).

Selv det er interessant og nyttig å vite at yoga kan hjelpe for å redusere stress og bedre livskvalitet, er det opp til deg selv å initiere handling. Alle deltakerne i studiene over har vært igjennom en 12 ukers lang prosess med pusteøvelser, meditasjon, fysiske posisjoner og avslapningsteknikker. For å komme i gang, anbefaler jeg å prøve alt fra meditasjon til vinyasa på yogastudioer for å lære seg teknikkene. Videre kan man øve selv hjemme. Pusteøvelser er en super pause i en hektisk hverdag for å få ny energi og stilne tankene. Ta 3 minutter neste gang du merker at tankene er på ville veier.

Med tid og øvelse skjer endring, og man vil erfare at stresset blir mindre. Uansett hvilken vei du måtte gå for å sette pris på hverdagens positive stress og takle negativt stress bedre, så er det aller viktigste å ta kontroll. Husk at du selv kan endre på dine tankemønstre med litt trening. Yoga er et verktøy som kan hjelpe deg i prosessen. Utover dette, vil hvert individ oppleve yogas evne til å skape endring for kropp og sinn forskjellig. Hva er din erfaring?

Kilder
Finne et al 2015 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0102514
Tveråmo et al 2003. http://tidsskriftet.no/article/849420/
FHI https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/rapport-20112-psykisk-helse-i-norge.-tilstandsrapport-med-internasjonale-sammenligninger..pdf
De Vibe et al 2013 http://campbellcollaboration.org/lib/project/117/
McGonigal https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend#t-130829
Chong et al 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21614942
Michaelsen et al 2005 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16319785
Lin et al 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3062158/