200 timer yogalærerutdanning / fordypning HiYoga

Oslo // De senere årene har det dukket opp flere instruktørutdannelser i Norge. Vi ser dette som en positiv utvikling som gir deg som yogalæreraspirant muligheten til å virkelig velge den utdanningen som passer best for deg og dine behov. Yogalærerutdanningene her på Hiyoga er i stilen Vinyasa, en dynamisk yogaform der pust og bevegelse er linket sammen i flyt. Våre yogautdanninger vil hjelpe deg å fordype din egenpraksis, samt gi deg mange nyttige verktøy for hvordan dele denne praksisen med andre om du ønsker å undervise yoga.

Hiyogas yogalærerutdanning er delt i to. En grunnleggende utdanning på 200 timer, og en videreutdanning på 300 timer. Begge er godkjente utdanninger gjennom anerkjente Yoga Alliance, og kvalifiserer deg til å registrere som yogalærer (RYT200 og RYT500) gjennom dem ved bestått kurs.

Oppstart: 25. september 2020

Hovedinstruktør: Eilin Ma Dalby

Sted: HiYoga Majorstuen, Oslo

Pris: 31 500,-

Påmelding her

200 timer yogalærer grunnutdanning

Denne 200 timers grunnutdanningen tar for seg den teoretiske og praktiske tilnærmingen til det å jobbe som profesjonell yogalærer i dag, samtidig som du selv går gjennom en transformerende yogareise. Kurset er derfor både for deg som ønsker å fordype din egen praksis og for deg som ønsker å dele denne praksisen med andre gjennom å undervise yoga. Helgesamlingene vil bestå av både teori og praksis. Vi underviser yoga slik det er forstått både i tradisjonell østlig forstand, men også slik det praktiseres og undervises her i Vesten. Du vil få introduksjon til yogaens historie og utvikling gjennom tidene, grunnleggende filosofiske konsepter og etiske prinsipper. Du vil også få grunnleggende innføring i teknikk og yogarelatert anatomi slik at du får verktøy til å bygge opp en tryggest mulig praksis tilpasset forskjellige kropper og behov. Underveis i kurset vil du få mye trening i å undervise, slik at du skal bli tryggere i din rolle som yogalærer og finne din unike stemme. Gjennom å undervise for medelever får du utvikle deg i et støttende og positivt læringsmiljø, og sammen vil vi inspirere og motivere hverandre.

Hva du vil lære gjennom dette kurset:

 • Først og fremst å etablere en solid egenpraksis – dette er det nødvendige grunnlag for all undervisning og deling videre. Gjennom individuell oppfølging underveis vil du få god hjelp til å tilpasse praksisen til dine egne ønsker og behov samt tilrettelegge for en praksis som funker i din hverdag og livssituasjon.
 • Innføring i enkle pusteøvelser
 • Innføring i enkle meditasjonsteknikker
 • Innføring i enkle avspenningsteknikker
 • Smakebit på mange forskjellige yogastiler som eks. yin yoga, restorativ yoga, fitness og styrkeorientert yoga, kundalini fusion og mye mer!
 • Øve masse på å lage egne sekvenser og undervise for hverandre
 • Støtte til å finne din egen stemme og trygghet gjennom øvelse til å autentisk kunne dele din praksis med andre.
 • Grunnleggende prinsipper for sekvensering og flow dynamikk (oppbygging av klasser, sekvenser etter tema eller peak pose, oppvarming og prepping av ledd, osv.)
 • Innføring i forskjellig undervisningsmetodikk: verbal, visuell, kinestetisk (hands on justeringer)
 • Yogarelatert anatomi og alignmentprinsipper i forskjellige yogaposisjoner
 • Hvordan undervise til nybegynnere og mer erfarne: hvordan modifisere/avansere forskjellige yogaposisjoner for å tilpasse den enkeltes behov.
 • Bruk av hjelpemidler (props): bolster, blokk, belte, teppe, vegg, stol osv

Samt mye, myer mer. Vi vil også ta et dypdykk i tradisjonell yogafilosofi og se på hvordan vi praktisk kan nyttiggjøre oss denne i vår moderne livsstil og hverdag.

Du vil blant annet få en enkel innføring i:

 • Yogaens historie: fra før-vedisk tid, klassisk (Patanjalis Yoga), middelaldersk (Hatha yoga) og moderne.
 • Kjente yogatekster som Yoga sutras av Patanjali, Bhagavad gita og Hatha yoga pradipika
 • Velkjente konsepter som «Yogaens åtte lemmer» (Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi), Kriyas (renselser), Chakras og «subtle body», Purusha og Prakriti, Gunaene og mye mer!

Undervisningsdatoer (endringer for datoer kan skje)

Helgesamlinger:

Uke 1 - 25,26.-27. sept
Uke 2 - 9,10.-11. okt
Uke 3 - 30,31. okt - 1. nov
Uke 4 - 13,14.-15. nov
Uke 5 - 4,5.-6. des
Uke 6 - 8,9.-10. jan
Uke 7 - 22,23.-24. jan
Uke 8 - 5,6.-7. feb

Fredag 18:00 - 20:00, lørdag og søndag: 07:30 - 16:45 (foreløpige tider)

I tillegg til disse helgene med teori, må studentene sette av 4 timer til studier og praksis hver uke, gjennom hele kurset.

Helgesamlingene vil typisk bestå av:

Fredag:

18:00 - 20:00 - Praksis/workshop

Lørdag & søndag:

07:30 - 09:30 - Praksis

10:00 - 12:00 - Workshop/Forelesning/Gruppearbeid

12:00 - 12:30 - Lunsj

12:30 - 14:30 - Workshop/Forelesning/Gruppearbeid

14:45 - 16:45 - Praksis eller Workshop/Forelesning/Gruppearbeid

NB: endringer kan forekomme.

Gjennom bestått kurs vil du være rustet til å:

 • Undervise trygge og gode vinyasa-yogaklasser.
 • Anvende en rekke teknikker i egen praksis, i undervisningen din og i ditt daglige liv, som eks. pusteteknikker, meditasjonsteknikker, avspenningsteknikker, restorative sekvenser, styrketrening for yoga osv.
 • Forstå yogafilosofiske og etiske prinsipper sett i lys av den transformative prosessen det er å praktisere yoga.

Samt at du kvalifiserer til å sertifisere deg til yogalærer gjennom det globalt anerkjente Yoga Alliance  

Kvalifikasjoner

For å kunne ha mest nytte av utdanningen anbefaler vi at du har praktisert yoga jevnlig (par ganger i uka) under en sertifisert yogalærer siste året. Både aspirerende yogalærere men også alle som ønsker å ta sin praksis til et dypere fysisk, mentalt og åndelig nivå ønskes varmt velkommen til dette transformerende kurset.

Mer info: eilin.ma.dalby@hiyoga.no

 

Alternative undervisningskanaler ved eventuelle krav om det ift smittevern:

Dersom dagens situasjon med Covid-19 er tilfellet også i høst, ønsker vi å bidra til forhindring av smittespredning gjennom å tilby deler av utdanningen online. Vi vil derfor tilrettelegge for dette gjennom blant annet live møter med fellessamlinger (praksis og forelesninger) som streames, en-til-en oppfølging, diskusjoner i digitale rom samt skriftlige oppgaver og videopptak av egne vinyasa sekvenser. Mer informasjon vil bli gitt fortløpende ettersom vi oppdaterer oss og følger myndighetenes forskrifter og anbefalinger til enhver tid.