50t Mystikk, Myter og Symboler i Yoga med Annette Thygesen

Yogafilosofien er full av myter, legender og symboler, og gjør aktivt bruk av disse for å illustrere abstrakte filosofiske poenger. I dette 50 timers fordypningskurset i yogafilosofi skal vi bli godt kjent med den rike mytiske tradisjonen som er knyttet til yoga.

På den teoretiske siden innebærer dette blant annet å identifisere et utvalg av mytologiske og symbolske temaer. Vi skal videre utforske esoteriske eller mystiske temaer som karma, det sanne Selvet (atman), meditasjon og samadhi, samt yogaens guddommelige dimensjoner. På den praktiske siden skal vi kartlegge de myter og symboler som ligger til grunn for første og andre serien i ashtanga vinyasa yoga systemet. Dette kurset består også av en god del fysisk asana praksis i form av mysore egenpraksis og ledete klasser. Deltakerne forventes å jobbe med stoffet på både selvstendig basis og som gruppe.

Kurset passer for yogaprakiserende på alle nivåer. Grunnleggende kjennskap til  yogafilosofi og ashtanga vinyasa praksisen er en fordel, men ingen forutsetning for deltakelse.  

Annette har praktisert ashtanga yoga i over 15 år. Hun har undervist ashtanga og yogafilosofi ved lærerutdanninger siden Hiyoga ble etablert. Annette er videre medlem av TT-fakultetet og er  Master Trainer ved Hiyoga. Annette har en mastergrad i filosofi, og har i tillegg studert et bredt utvalg av andre emner, inkludert psykologi, Sør-Asiatiske studier, hindi og sanskrit, samt religionsvitenskap. Annette har vært på utallige reiser til India for å fordype sin kunnskap om yogapraksis, yogafilosofi og indisk kultur. I løpet av India-reisene har hun praktisert i over ett år under Sharath Jois ved KPJAYI i Mysore. Hun har i tillegg praktisert med mange andre prominente lærere fra hele verden innen ashtanga tradisjonen. Annette er også utdannet filosofisk praktiker, hvilket viser seg  i måten hun underviser på. Hun oppfordrer alltid studentene til å være aktivt engasjerte i undervisningen, til å spørre spørsmål, diskutere og reflektere. Annettes lidenskap som yogalærer er å guide studentene mot en fullverdig integrasjon av yogafilosofien inn i deres daglige praksis og liv.

Sted: HiYoga, Schultz gate7, Oslo

Instructør: Annette Thygesen

Pris: 10 500,-

Påmelding: https://hiyoga.pameldingssystem.no/yogafilosofi

Datoer

 • 17. apr, 17:00 - 20:00: teoretisk og praktisk innføring, myter og symboler i yoga
 • 18. apr, 08:00 - 12.00: ledet ashtanga første serie, teori
 • 18. apr, 13:00 - 17:00: myter og symboler i yoga forts
 • 1.mai, 17:00 - 20:00: ledet ashtanga første serie, karma og det sanne Selvet, metafysikk og yogapsykologi
 • 2. mai, 08:00 - 12:00: mysore ashtanga egenpraksis
 • 2. mai, 13:00 - 17:00: ledet ashtanga første serie, karma og det sanne Selvet, metafysikk og yogapsykologi
 • 29. mai, 17:00 - 20:00: ledet ashtanga første serie, yoga og det guddommelige, guder og demoner
 • 30. mai, 08:00 - 12:00: mysore ashtanga egenpraksis, yoga og det guddommelige, guder og demoner forts
 • 5. jun, 17:00 - 20:00: ledet ashtanga første serie, meditasjon og Samadhi, praksisens dypeste dimensjoner
 • 6. jun, 08:00 - 12:00: mysore ashtanga egenpraksis, meditasjon og Samadhi, praksisens dypeste dimensjoner forts
 • 6. jun, 13:00 - 17:00: meditasjon og Samadhi, praksisens dypeste dimensjoner forts
 • 12. jun, 17:00 - 20:00: ledet ashtanga første serie, repetisjon, Q & A
 • 13. jun, 08:00 - 12:00: mysore ashtanga egenpraksis, fremlegging av gruppearbeid
 • 13. jun, 13:00 - 16:00: teoretisk eksamen, praktisk eksamen, avslutning, utdeling av kursbevis, feiring