Introduksjon til Yogafilosofi med Annette Thygesen

9 mars 2019 12.00-14.00
HiYoga Schultz gt7, Oslo

Har du praktisert yoga en stund og er blitt nysgjerrig på de teoretiske perspektivene som ligger til grunn for den fysiske praksisen? Eller er du ny til yoga og ønsker å vite litt mer om hva yoga egentlig er, før du begir deg ut i en jevnlig yogapraksis? Uansett, for å etablere en autentisk yogapraksis som er mer enn kun trening, er det nødvendig å tilegne seg grunnleggende kunnskap om yogafilosofiens dybde og rikdom. Slik kunnskap gjør det ikke bare enklere å navigere i feltet yoga. Yogafilosofien bidrar først og fremst til å etablere en helhet og mening med din yogapraksis som påvirker de fleste aspekter ved det livet du lever.

I denne workshopen skal vi se på en del sentrale begreper fra yogafilosofien og knytte dem opp til den fysiske praksisen. Vi skal ha fokus på yogaens etiske og psykologiske dimensjoner og se hvordan disse har avgjørende betydning for en varig positiv effekt av yogapraksisen, også utenfor yogamatten.

Etiske begreper som ahimsa (ikke-skade), santosha (tilfredshet) osv., og psykologiske begreper som samskaraer (mønstre i sinnet), vrittier (endringer i sinnet), og kleshaer (sinnsgifter), vil bli gitt særlig oppmerksomhet i denne workshopen. Som kontrast til disse begrepene vil vi kort berøre elementer av moderne etisk og psykologisk teori; dette for å vise at yoga tilhører et helt distinkt teoretisk felt.

Ta med deg penn og papir, samt et åpent sinn. Velkommen!

Pris  400,- for ikke medlemmer og gratis for medlemmer.

Booking åpner en uke før, påmelding på nettsiden for medlemmer og på mail til majorstuen@hiyoga.no for ikke medlemmer.


;