RYT200 2022

Oslo // De senere årene har det dukket opp flere yogainstruktørutdannelser i Norge. Vi ser dette som en positiv utvikling som gir deg som yogalæreraspirant muligheten til å virkelig velge den utdanningen som passer best for deg og dine behov. Hiyogas yogalærerutdanning er i stilen Vinyasa - en dynamisk yogaform der pust og bevegelse er linket sammen i flyt. Yogautdanningen vil hjelpe deg å fordype din egenpraksis, samt gi deg mange nyttige verktøy for hvordan dele denne praksisen med andre gjennom å undervise yoga.

Hiyogas yogalærerutdanning er delt i to. Dette er vår grunnleggende utdanning på 200 timer. Vi tilbyr også videreutdanning på 300 timer. Begge er godkjente utdanninger gjennom anerkjente Yoga Alliance, og kvalifiserer deg til å registrere som yogalærer RYT200 eller RYT500 ved beståtte kurs.

200 timer yogalærer grunnutdanning

Oppstart: 4. februar 2022

Hovedinstruktør: Eilin Ma Dalby

Sted: Hiyoga Majorstuen

Pris: 31 500,-

Meld deg på her

Denne 200 timers grunnutdanningen tar for seg den teoretiske og praktiske tilnærmingen til det å jobbe som profesjonell yogalærer i dag. Kurset er både for deg som ønsker å dele yogapraksisen din med andre gjennom å undervise yoga, men også for deg som ønsker å fordype din egen praksis, og som gjør det for egenutvikling. Helgesamlingene vil bestå av både teori og praksis. Vi underviser yoga slik det er forstått i tradisjonell østlig forstand, men også slik det praktiseres og undervises her i Vesten. Du vil få introduksjon til yogaens historie og utvikling gjennom tidene, grunnleggende filosofiske konsepter og etiske prinsipper. Du vil også få grunnleggende innføring i teknikk og yogarelatert anatomi slik at du får verktøy til å bygge opp en tryggest mulig praksis tilpasset forskjellige kropper og behov. Underveis i kurset vil du få mye trening i å undervise, slik at du skal bli tryggere i din rolle som yogalærer og finne din unike stemme. Gjennom å undervise for medelever får du utvikle deg i et støttende og positivt læringsmiljø, og sammen vil vi inspirere og motivere hverandre!

Hva du vil lære gjennom dette kurset:

 • Først og fremst å etablere en solid egenpraksis – dette er det nødvendige grunnlag for all undervisning/deling videre. Gjennom tett oppfølging underveis vil du få god hjelp til å tilpasse praksisen til dine egne ønsker og behov.
 • Innføring i enkle pusteøvelser
 • Innføring i enkle meditasjonsteknikker
 • Innføring i enkle avspenningsteknikker
 • Smakebit på mange forskjellige yogastiler for å sette Vinyasa-stilen i et perspektiv
 • Øve på å lage egne sekvenser og undervise for hverandre
 • Støtte til å finne din egen stemme og trygghet gjennom øvelse til å autentisk kunne dele din praksis med andre.
 • Grunnleggende prinsipper for sekvensering og flow dynamikk (oppbygging av klasser, sekvenser etter tema, oppvarming og prepping av ledd, osv.)
 • Innføring i forskjellig undervisningsmetodikk: verbal, visuell, kinestetisk
 • Yogarelatert anatomi og alignmentprinsipper for forskjellige yogaposisjoner
 • Hvordan undervise til nybegynnere eller mer erfarne: hvordan modifisere/avansere forskjellige yogaposisjoner for å tilpasse den enkeltes behov
 • Bruk av hjelpemidler (props): bolster, blokk, belte, teppe, vegg, stol osv.

Vi vil også ta et dypdykk i tradisjonell yogafilosofi og se på hvordan vi praktisk kan nyttiggjøre oss denne i vår moderne livsstil og hverdag. Du vil blant annet få en enkel innføring i:

 • Yogaens historie: fra før-vedisk tid, klassisk (Patanjalis Yoga), middelaldersk (Hatha yoga) og moderne.
 • Kjente yogatekster som Yoga sutras av Patanjali, Bhagavad gita og Hatha yoga pradipika
 • Velkjente konsepter som «Yogaens åtte lemmer» (Yamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi), Kriyas (renselser), Chakras og «subtle body», Purusha og Prakriti, Gunaene og mye mer!

Undervisningsdatoer (endringer av datoer kan forekomme)

Helgesamlinger:

Uke 1 – 04, 05, 06. Februar
Uke 2 – 18, 19, 20. Februar
Uke 3 – 04, 05, 06. Mars
Uke 4 – 18, 19, 20. Mars
Uke 5 – 01, 02, 03. April
Uke 6 – 22, 23, 24. April
Uke 7 – 13, 14, 15. Mai
Uke 8 – 03, 04, 05. Juni

Fredager kl. 17:00 - 19:00, lørdager og søndager: kl. 07:30 – 17:30 (foreløpige tider, endringer kan forekomme)

I tillegg til disse helgesamlingene må studentene sette av par timer til studier og praksis hver uke, gjennom hele kurset.

Helgesamlingene vil typisk bestå av:

Fredag:

17:00 - 19:00 - Praksis/workshop

Lørdag & søndag:

07:30 - 09:30 - Praksis

09:30 - 11:30 - Workshop/Forelesning/Gruppearbeid

11:30 - 12:30 - Lunsj

12:30 - 14:30 – Anatomi/Filosofi

14:30 – 16:30 - Workshop/Forelesning/Gruppearbeid

16:30 – 17:30 – Praksis/Gruppearbeid/Oppsummering

NB: endringer kan forekomme.

Gjennom bestått kurs vil du være rustet til å:

 • Undervise trygge og gode vinyasa yoga klasser.
 • Anvende en rekke teknikker i egen praksis, i undervisningen din og i ditt daglige liv, som eks. pusteteknikker, meditasjonsteknikker, avspenningsteknikker osv.
 • Forstå yogafilosofiske og etiske prinsipper sett i lys av den transformative prosessen det er å praktisere yoga.
 • Kvalifisere til å sertifisere deg til yogalærer gjennom det globalt anerkjente Yoga Alliance.

Kvalifikasjoner

For å kunne ha mest nytte av utdanningen anbefaler vi at du har praktisert yoga jevnlig under en sertifisert yogalærer siste året eller mer. Samt at du har mulighet til å sette til side både tid og energi til helgesamlinger og hjemmearbeid. Både aspirerende yogalærere men også alle som ønsker å ta sin praksis til et dypere fysisk, mentalt og åndelig nivå, ønskes varmt velkommen.

Mer info: eilin.ma.dalby@hiyoga.no

Alternative undervisningskanaler ved eventuelle krav ift smittevern:

Undervisningsopplegget vil leveres i tråd med de til enhver tids gjeldende smittevernsregler. Dette betyr at undervisningen går live på Hiyoga studio dersom vi holder åpent, eller online ved lockdown/midlertidig nedstenging. Kurset vil derfor ikke bli utsatt ved midlertidige nedstenginger dersom dette skulle forekomme. Alle kursdatoer vil holdes som planlagt, enten live eller via online plattformer. Mer informasjon vil bli gitt fortløpende ettersom vi følger myndighetenes forskrifter og anbefalinger til enhver tid.