Yogafilosofi samling med Annette Thygesen

6 april 2019 11:45 - 12:45
HiYoga Schultz gt7, Oslo

”AHIMSA – GRUNNSTENEN I YOGA”

Vi innleder rekken av månedlige filosofi samlinger på HiYoga i Schultzgate med et svært viktig og sentralt begrep fra yogafilosofien: ahimsa.

Oversatt fra sanskrit betyr ahimsa ”å ikke påføre skade”. Ahimsa regnes som et helt nødvendig utgangspunkt for all slags yogapraksis, og er dertil den første og viktigste yamaen i Patanjali’s klassiske Ashtanga system. Men ahimsa er ikke kun et nødvendig utgangspunkt for yogapraksisen; det er også en livslang og krevende praksis i seg selv.

I denne yogafilosofi samlingen skal vi analysere ahimsa-begrepet i dybden. Vi skal se på hva ahimsa innebærer i både teori og praksis, på og utenfor yogamatten. De viktigste konsekvensene av ahimsa-praksis kan sies å være indre endringer i tanke og holdningsmønstre, men også ytre endringer i handlingsmønstre og livsstil.

Det åpnes opp for spørsmål, refleksjon og diskusjon mot slutten av samlingen. Annette vil også introdusere deltakerne for en kort ”ahimsa-meditasjon”, en enkel innsiktsmeditasjon som kan benyttes av alle i livets mer eller mindre utfordrende situasjoner.

Velkommen til filosofi-samling!   

Pris  250,- for ikke-medlemmer og gratis for medlemmer.
Booking åpner en uke før, påmelding på nettsiden for medlemmer og på mail til majorstuen@hiyoga.no for ikke medlemmer.