Half Ashtanga Ledet time

Recover

Mindfulness

Flexibility

Balance

Empower

Flow

Ashtanga er en internasjonalt anerkjent form for vinyasa yoga: fysiske øvelser som praktiseres med synkronisert pust i en sammenhengende flyt.

I Ashtanga er øvelsene satt sammen til en bestemt sekvens i flere serier utformet av Sri. K. Pattabhi Jois. Timene undervises på tradisjonell måte slik som i KPJAYI i Mysore, India. I en ledet Ashtanga-time går vi gjennom den første serien, med nødvendig instruksjon underveis.

Serien innledes med solhilsener og fortsetter med stående og sittende stillinger, foroverbøyninger, bakoverbøyninger, omdreininger og opp-ned stillinger. Alle stillinger holdes i fem pust og veves sammen til en sterk flyt av gjentagende dynamiske bevegelser.

Vi åpner og avslutter med en kort chant. Ashtanga er et fysisk krevende system, som gir stor belønning i form av styrke, fleksibilitet, utholdenhet, fokus og klarhet i kropp og sinn.

(Nivå 2 Undervises i rolig tempo. Går gjennom halvparten av første serien. Passer for nybegynnere til Ashtanga, noe erfaring fra annen yoga anbefales. Nivå 3 Undervises i raskt tempo. Går gjennom hele første serien. Passer for viderekommende i Ashtanga.)

Ashtanga Mysore

Ashtanga Mysore

Denne klassen er ikke ledet, men deltakeren praktiserer i eget tempo den samme sekvensen hver gang. Læreren vil alltid hjelpe deg der du trenger det, også om du ikke helt husker rekkefølgen de første gangene.»

HiYoga Recover

Recover

HiYoga Recover er en av våre signaturklasser, designet for alle med særskilte behov og spesielle hensyn å ta i forhold til kropp og helse.

Nyheter