Jivamukti Open

Recover

Mindfulness

Flexibility

Balance

Empower

Flow

Hovedfokus i Jivamukti er de fysiske yogaøvelsene som settes sammen i flytende serier ved hjelp av bevisst og rytmisk pust. Læreren justerer elevene og tilbyr alternative stillinger i henhold til behov.

Jivamukti yoga er ofte kjærlig referert til som yogas «wild child» eller aktivistyoga.

Fysisk bevegelse kombineres med chanting, meditasjon og variert, oppløftende musikk, fra tradisjonell indisk musikk til rock og elektronika. Andre viktige komponenter er intensjon med praksisen, studier av yogafilosofi og fokus på en ikke-voldelig livsstil.

Hver klasse er unik og inspirert av et månedlig, globalt tema som tar for seg hvordan vi kan integrere yogafilosofiens klassiske tekster i vår praksis og vår hverdag. Jivamukti er en fysisk utfordrende og intellektuelt stimulerende praksis som har som formål og fremme spirituell bevissthet.

HiYoga Basic

Basics

Basics er en av våre signaturklasser, designet som en fin introduksjon til dynamisk yoga.

HiYoga Restorative

Restorative

Restorative betyr ‘gjenoppbyggende’, og som navnet tilsier handler denne timen om å bygge seg opp, både fysisk og mentalt.