Månedager i Ashtanga Yoga

Recover

Mindfulness

Flexibility

Balance

Empower

Flow

Ordinær Mysore på morgenen utgår på full- og nymånedager, men shalaen er åpen dersom du ønsker å komme for egen praksis uten lærer.

Både ny- og fullmånedager regnes som praksisfrie i Ashtangatradisjonen. Vi praktiserer daglig, men har èn hviledag i uken, i tillegg til månedagene.

Kalender over månedager i 2018. 

Ashtanga Mysore

Ashtanga Mysore

Denne klassen er ikke ledet, men deltakeren praktiserer i eget tempo den samme sekvensen hver gang. Læreren vil alltid hjelpe deg der du trenger det, også om du ikke helt husker rekkefølgen de første gangene.»

Yin Yoga

Yin Yoga

Yin Yoga er en rolig og meditativ yogaform utviklet etter den opprinnelig Taoistiske ideen om Yin og Yang som to motsetninger som sammen skaper harmoni.

Nyheter