Meditasjon

Recover

Mindfulness

Flexibility

Balance

Empower

Flow

I denne timen utforsker vi hvordan de kan bruke meditasjon og filosofi som verktøy i hverdagen.

Den klassiske indiske yogateksten Yoga Sutras, rundt 200 læresetninger om yoga samlet av Patanjali, åpner med ‘And now the teaching on yoga begins. Yoga is the settling of the mind into silence’. Opprinnelig ble yoga utviklet for å forbrede kroppen til å sitte helt stille i meditasjon. Meditasjon er et viktig aspekt ved yoga. Men hvilken rolle spiller meditasjon i vår egen praksis? Hvordan påvirker yogafilosofien oss i våre liv?

I denne timen utforsker vi hvordan de kan bruke meditasjon og filosofi som verktøy i hverdagen. Vi utfordrer etablerte sannheter gjennom å diskutere ulike tanker og tradisjoner. Underveis i timen gjør vi enkel meditasjon og pusteøvelser for å anvende teorien i praksis. Timen er åpen for samtale og diskusjon underveis. Meditasjon er for deg som er nysgjerrig på yogaens dypere aspekter, og som vil utvide praksisen din til å omfavne også andre aspekter ved yoga enn det fysiske. Forhåpentligvis vil du bli inspirert til å se verden med litt nye øyne.

HiYoga Recover

Recover

HiYoga Recover er en av våre signaturklasser, designet for alle med særskilte behov og spesielle hensyn å ta i forhold til kropp og helse.

HiYoga Hatha

Hatha Yoga

Hatha er en klassisk yogaform som er tilgjengelig for alle. ’Ha’ betyr sol og ’tha’ betyr måne, og Hatha yoga handler om å finne balansen mellom disse og andre komplimenterende elementer som maskulin/feminin, hard/myk, aktivitet/hvile.

Nyheter