Månedager i Ashtanga Yoga

Både ny- og fullmånedager regnes som praksisfrie i Ashtangatradisjonen. Vi praktiserer daglig, men har èn hviledag i uken, i tillegg til månedager.

Ordinær Mysore på morgenen utgår derfor på full- og nymånedager, og det settes i stedet opp en alternativ klasse.

Nedenfor finner du kalender over månedager i 2018.  

Februar
Fullmåne lørdag 11.
Nymåne søndag 26. 

Mars
Fullmåne søndag 12.
Nymåne tirsdag 28. 

April
Fullmåne tirsdag 11.
Nymåne onsdag 26. 

Mai
Fullmåne onsdag 10.
Nymåne torsdag 25. 

Juni
Fullmåne fredag 9.
Nymåne lørdag 24. 

Juli
Fullmåne søndag 9.
Nymåne søndag 23. 

August
Fullmåne mandag 7.
Nymåne mandag 21. 

September
Fullmåne tisdag 25.

Oktober
Nymåne tirsdag 9.
Fullmåne onsdag 25.

November
Nymåne onsdag 7. 
Fullmåne fredag 23.

Desember
Fullmåne fredag 7.

Følg med på timeplanen vår for å se hvilke klasser som settes opp istedenfor Mysore.

Nyheter